12 września 2016

Oferta

Oferta biura adresowana jest do przedsiębiorców, którzy pragną skoncentrować się na dynamicznym rozwoju firmy i nie chcą tracić energii i czasu na „papierkową robotę” oraz notoryczne śledzenie zmian w przepisach podatkowych. Ślęczenie nad rachunkami, fakturami i innymi dokumentami księgowymi zostawcie Państwo profesjonalistom.

kadry i płace

* obsługa kadrowa
* rozliczenie płac i składek ubezpieczeniowych za pracowników
* sporządzenie deklaracji PIT-11
* prowadzenie akt osobowych pracownika na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta

kompleksowa obsługa firm

* klasyfikacja kosztów ponoszonych przez klienta
* prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
* prowadzenie odrębnych ewidencji podatkowych do celu podatku vat
* roczne rozliczenie podatku z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta remanentu

księgi handlowe

* prowadzenie kartotek kont
* analiza syntetyczna i analityczna kont
* weryfikacja rozrachunków z kontrahentami
*weryfikacja rozrachunków publicznych
* sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat
* sporządzenie rocznej deklaracji (CIT-8, PIT-36, PIT-36L)
* przygotowanie dokumentacji do audytu

deklaracje podatkowe i ZUS

* sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-UE, PIT-4R, PIT-11
* sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
* rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników (ZUA, ZZA, ZCNA ZWUA)
* sporządzanie druków RMUA dla pracowników
* formularze ZUS związane z działalnością firmy (ZFA, ZPA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA)
* roczne rozliczenia: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39