12 września 2016

Doświadczenie

Biuro Bim-Plus rozlicza podatników o różnej specyfikacji działalności gospodarczej. Pozwoliło nam to zdobyć wysokie doświadczenie w kompleksowym i profesjonalnym obsługiwaniu Klientów, z których każdy zajmuje się innego rodzaju działalnością.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu firm zajmujących się:

* usługami transportowymi i spedycyjnymi, współpracującymi również z kontrahentami z Unii Europejskiej oraz kontrahentami z całego świata
* handlem hurtowym i detalicznym części i akcesoriów do samochodów, sprowadzaniem samochodów z innych państw
* usługami naprawy i konserwacji samochodów
* usługami geodezyjnymi
* handlem hurtowym i detalicznym kosmetykami i perfumami, odzieżą oraz obuwiem
* usługami pośrednictwa ubezpieczeniowego
* usługami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
* usługami w zakresie portali internetowych, agencji reklamowych, fotograficznych
* usługami w zakresie gastronomii, prowadzeniem placówek gastronomicznych, usług cateringowych
* usługami informatycznymi oraz sprzedażą sprzętu komputerowego
* usługami projektowania w zakresie zagospodarowania terenów zieleni
* usługami w zakresie instalowania i konserwacji systemów wentylacyjnych
* produkcją konstrukcji metalowych, grzejników i kotłów CO, pojemników metalowych, opakowań z metali
* badaniem rynku i opinii publicznych, pozyskiwaniem klientów
* wszelkiego rodzaju usługami budowlanymi
* działalnością prawniczą
* usługami lekarskimi , indywidualną praktyką lekarską
* zarządzaniem i kierowaniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
* działalnością agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt. surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów.